เวียร์ทริศ ช่วยให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต

Viatris

80b+
จำนวนยาที่ผลิตในแต่ละปี
165+
ประเทศ
1,400+
โมเลกุลที่ได้รับอนุมัติ
30,000
ประเภทผลิตภัณฑ์
3,000
นักวิจัย และพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล