ติดต่อเรา

บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เดอะ ปาร์ค เลขที่ 88 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-339-0630
อีเมล infothailand@viatris.com

อาการไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียง

สำหรับแจ้งอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา : pv.thailand@viatris.com

สอบถาม/ข้อมูลทางการแพทย์

สำหรับสอบถามข้อมูลทางการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา : medinfo-thailand@viatris.com