การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตยาที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้สำหรับตลาดทั่วโลกผ่านความสามารถในการผลิตและจัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในระดับโลกของเรา

การวิจัยและพัฒนา

ใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของคุณเพื่อจัดการกับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยผ่านแนวทางแก้ไขเชิงนวัตกรรมที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพสูงได้มากขึ้น

คุณภาพ

เป็นผู้นำในการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงในการจัดหายาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยทุกที่

การขายและการตลาด

ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงการเข้าถึงและการให้ความรู้เกี่ยวกับยาคุณภาพที่เชื่อถือได้

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างประโยชน์ต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงยาคุณภาพสูง

หน่วยสนับสนุน

นำความเชี่ยวชาญของคุณในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และการกำกับดูแล (compliance) มาสนับสนุนการดำเนินงานทั่วโลกของเราเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่จำเป็นได้

นักเรียน

รับประสบการณ์อันมีค่าพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกมีมีสุขภาพดีขึ้น

เพื่อนร่วมงานในปัจจุบัน

พร้อมสำหรับโอกาสใหม่หรือยัง? ค้นหาบทบาทต่อไปของคุณที่ Viatris พร้อมเติบโตในสายอาชีพของคุณต่อไป